Întreprinderile mici și mijlocii - studopediya

1 Subiecte de afaceri mici (MT)

întreprinderile mici și mijlocii - agenții economici (persoane juridice și întreprinzătorilor individuali), clasificate în conformitate cu condițiile stabilite de Legea federală „Cu privire la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din România“, a întreprinderilor mici, inclusiv pentru microîntreprinderi și întreprinderi mijlocii.







Pentru întreprinderile mici și mijlocii sunt realizate în Registrul de stat unificat al unităților de drept cooperative de consum și organizațiile comerciale (cu excepția întreprinderilor de stat și unitare municipale), precum și persoane fizice, efectuate în Registrul de stat unificat al întreprinzătorilor individuali și angajate în activități de întreprinzător fără o entitate juridică ( întreprinzători individuali), țărănești (de fermier) ferme, care corespund următoarelor - continuare condiţii:

1) pentru persoanele juridice - cota totală de română, entități din România, municipalități, persoane juridice străine, cetățeni străini, organizații publice și religioase (asociații), caritabile și alte fonduri în autorizate (cota) de capital (fondul mutual) a entităților juridice menționate nu sunt nu trebuie să depășească douăzeci și cinci la sută (cu excepția activelor fondurilor de investiții pe acțiuni și fonduri mutuale închise), a căror pondere aparține uneia sau mai multor persoane juridice care nu sunt cu Obiectul întreprinderilor mici și mijlocii, nu ar trebui să depășească douăzeci și cinci la sută;

a) de la o sută la două sute cincizeci de oameni inclusiv ale întreprinderilor mijlocii;

b) până la și inclusiv o sută de persoane pentru întreprinderile mici; printre întreprinderile mici să iasă în evidență micro - până la cincisprezece persoane;

2. Principalele obiective ale politicii de stat în domeniul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii din România sunt:

1) dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în scopul creării unui mediu concurențial în economia România;

2) asigurarea unor condiții favorabile pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

3) Asigurarea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii;

4) Asistență pentru întreprinderile mici și mijlocii în promovarea produselor fabricate (lucrări, servicii), activitatea intelectuală pe piața românească și pe piețele țărilor străine;







5) creșterea cantității de întreprinderi mici și mijlocii;

6) asigurarea de locuri de muncă și de auto-dezvoltare;

7) creșterea ponderii produse de întreprinderile mici și mijlocii de mărfuri (lucrări, servicii), în valoare de produsul intern brut;

8) creșterea cotei plătite de impozitare de afaceri mici și mijlocii în veniturile fiscale ale bugetului federal, bugetele regiunilor României și bugetele locale.

În vederea punerii în aplicare a politicii de stat în domeniul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii din România, legile federale și alte acte normative din România pot fi avute în vedere următoarele măsuri:

1) regimuri fiscale speciale, norme simplificate de contabilitate fiscală, forme simplificate a declaratiilor fiscale pentru impozitele individuale și taxele pentru întreprinderile mici;

2) un sistem simplificat de contabilitate care efectuează raportarea pentru întreprinderile mici angajate în anumite activități;

3) Procedura de preparare a întreprinderilor mici și mijlocii de raportare statistică simplificată;

4) Ordinea preferențială a plăților pentru privatizate de către întreprinderile mici și mijlocii în proprietatea de stat și municipale;

5) oferă participarea întreprinderilor mici în calitate de furnizori (contractor) pentru a plasa comenzi pentru bunuri, lucrări și servicii pentru necesitățile de stat și municipale;

6) măsuri care să asigure drepturile și interesele legitime ale întreprinderilor mici și mijlocii în punerea în aplicare a controlului de stat (supraveghere);

7) măsuri care să asigure sprijin financiar pentru întreprinderile mici și mijlocii;

8) măsuri de dezvoltare a infrastructurii pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii;

9) alte destinate să asigure realizarea scopurilor și principiilor prezentei măsuri de drept federale.

Principiile de bază de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii sunt:

1) Procedura declarativă pentru manipularea întreprinderilor mici și mijlocii pentru furnizarea de sprijin;

2) disponibilitatea infrastructurii pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii pentru toate întreprinderile mici și mijlocii;

3) accesul egal al întreprinderilor mici și mijlocii care îndeplinesc criteriile stabilite prin programe federale de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, programe de dezvoltare regională pentru întreprinderi mici și mijlocii, programe de dezvoltare municipale pentru întreprinderile mici și mijlocii de a participa la programele relevante;

5) Proceduri de sprijin Deschidere.

Sprijinul nu poate fi furnizată în ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii:

1) instituțiile de credit, societățile de asigurare (cu excepția cooperativelor de consum), fonduri de investiții, fonduri de pensii private, participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare, case de amanet;

2) părțile la acordurile de împărțire a producției;

3) desfășoară activitate de afaceri în afaceri de jocuri de noroc;

4) sunt, în ordinea stabilită de legea română privind reglementarea valutară și de control valută, nerezidenți în România, cu excepția cazurilor prevăzute de tratatele internaționale ale României.