abscisă

  • Abscisa - l
    Abscisa este: Abscisa - pe axa abscisei orizontală X'X (lat Abscisa - segment.), Numit de coordonate punctul A la acest punct în axa dreptunghiular X'X
  • Abscisa - punctul - intersecția - program - Enciclopedia mare de petrol și gaze, hârtie, pagina 1
    Easting - punctul - intersecția - graficul abscisa reprezintă grafic punctul de intersecție este o soluție. [1] Ordonata și abscisa intersecția graficelor x, u și x, d u (r - t,) / 2
  • Ce este abscisa
    Conceptul de „abscisa“ folosit în matematică, atunci când este vorba de un sistem de coordonate rectangulare. Acesta este format din două axe perpendiculare între ele și care se intersectează într-un singur punct - 0. T