studii teoretice empirice

  • Metodele cercetării empirice și teoretice
    Metodele studiilor empirice și teoretice. Metoda - o-ma orientări de reglementare (regulamente) care reglementează Dey-se pentru a atinge obiectivul. Metoda științifică - un sistem